ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

UP Expertise Database System

ข้อมูลความส่วนตัว

อดิสร ผลศุภรักษ์
ชื่อ-นามสกุล

อดิสร  ผลศุภรักษ์

Adisorn  Phonsupharak

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดหน่วยงาน: กองกลาง
โทรศัพท์มือถือ:0828900168
Email ที่ใช้งาน:adisorn.po@up.ac.th
Facebook:https://www.facebook.com/pointlisza
LineID:balladisorn
ความเชี่ยวชาญ
ลำดับ 
ความเชี่ยวชาญ 
1 Digital Signal Processing, Electronics and Computer Programming
ความสนใจ
ลำดับ 
ความสนใจ 
No data to display
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
งานวิจัยสถาบัน

ปีที่เขียน : 2562 (2019) :: asdas

การอบรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการส่วนบุคคลใหม่
ข้อมูลหนังสือแต่งใหม่
ปีที่เขียน : 2558 (2015)
Italian Trulli ชื่อหนังสือ: terererterter

ปีที่เขียน : 2557 (2014)
Italian Trulli ชื่อหนังสือ: ertert

ข้อมูลรางวัล
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปีที่เขียน : 2563 (2020)
Italian Trulli ชื่อหนังสือ: การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย ยุค Digital Disruptive
ข้อมูลลิขสิทธิ์

ปีที่จด 2561 (2018) :: www

สิ่งประดิษฐ์